Liggja Og Lyfta

From LazyTown Wiki

Liggja Og Lyfta is a song in Latador Hvert í Hoppandi!. Liggja Og Lyfta roughly translates to 'Crunches'. No words are spoken in this song.